Endast användare utan personnummer kan logga in med lösenord.